Rasidah Binti Othman

Rasidah Binti Othman

Principal

Saya amat berbesar hati dan gembira kerana diberi peluang untuk menerajui APC Bangi Avenue bagi mencurahkan bakti saya untuk anak2 syurga demi melahirkan generasi genius al-Quran.

Ermy Azlina Binti Othman

Ermy Azlina Binti Othman

Admin Assistant

Urus tadbir yang tersusun dan sistematik serta hubungan baik antara pihak pengurusan, staff dan guru-guru akan meningkatkan mutu dan kualiti  sesebuah organisasi.

Umi Mahirah Binti Zulkifli

Umi Mahirah Binti Zulkifli

Senior Teacher

Pendidikan yang baik akan mengubah seseorang. Justeru, pendidik / guru  yang terbaik akan merubah segalanya untuk melahirkan insan yang cemerlang.

Nurfarizan Binti Ahmad Sirin

Nurfarizan Binti Ahmad Sirin

Senior Teacher

Mendidik adalah salah satu amanah dunia dan akhirat. Cekal dan sentiasa sabar dalam membentuk dan membimbing gaya hidup yang baik serta luhur untuk anak-anak umpama mencorakkan kain putih.

Nurhanani Binti Hamim

Nurhanani Binti Hamim

Teacher

Sesungguhnya kekuatan sesebuah generasi ditangan pendidik berjiwa murabbi. Mendidik tanpa henti dan bukan mengharapkan balasan budi, agar terlahir generasi RABBANI. 

Ummi Kalsum Binti Bakhtiar

Ummi Kalsum Binti Bakhtiar

Assistant Teacher

Pendidikan adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan seimbng dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Allah.